Deze website is eigendom van Telly VH

Contactgegevens:
Telly VH
Donkeindeweg 6
3520 Zonhoven

Tel: 0499/14.21.44
E-mail : Tellyvh@telenet.be

0ndernemingsnummer: BE0734.637.814

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Telly VH op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op tellyvh@telenet.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Telly VH uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Telly VH contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies en hoe werken ze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Looptijd van cookies
Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert.

Je kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte gegevens over je staan in de database van de website.

Welke verschillende cookies zijn er?
De cookies zijn in te delen in 4 verschillende categorieën, namelijk:

  1. Functionele cookie (aanwezig)
   Deze cookie is uitsluitend voor het functioneren van de website en is bijna altijd aanwezig. Dit type cookie zorgt ervoor dat producten worden verplaatst van de website naar de winkelwagen, of de inlog die je moet invullen dat de website ook daadwerkelijk je profiel inlogt. Dit zijn cookies die dus altijd aanwezig zijn en waar ook geen toestemming voor gegeven hoeft te worden. Sites waarbij het niet mogelijk is om gegevens achter te laten en dat geen gebruikmaakt van analysetools, gebruiken geen functionele cookies.
  2. Profilering cookie
   Deze vorm van cookies zorgt ervoor dat online advertenties beter aansluiten bij de interesse van de bezoeker. Het komt waarschijnlijk regelmatig voor dat je net bijvoorbeeld online op zoek bent geweest naar een rode jurk en je nu overal advertenties tegen komt van rode jurken. Dit wordt dus veroorzaakt door de profilering cookies. Deze cookies stellen als het ware een persoonlijk profiel op van je interesses en je gedrag op een website. Hierdoor worden er relevantere advertenties getoond. Profilering cookies worden ook gebruikt op social kanalen zoals YouTube en Facebook.
  3. Analytische cookie (aanwezig)
   Deze vorm van cookies zorgt ervoor dat het bezoek op een website wordt gemeten. Door middel van een analytische cookie kan je als eigenaar van een website informatie verzamelen over het gedrag van je websitebezoekers. Echter kan je er ook gevoelige informatie mee achterhalen, zoals de huidige locatie van een websitebezoeker. Hierdoor is het met de nieuwe AVG-wetgeving verboden om analytische cookies op je website te plaatsen zonder toestemming van de gebruiker.
  4. Performance cookie
   Deze cookie houdt bij of er bepaalde gebruikersdoelen op je website zijn behaald. Een voorbeeld hiervan is het meten van het aantal aankopen/inschrijvingen die je vertoonde advertentie heeft opgebracht, afhankelijk van je doel. Websites worden hiervoor vergoed. Hierdoor kunnen sommige websites inkomsten genereren door advertenties te plaatsen en houden ze het bezoek naar de website gratis. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan dus ook niet herleid worden naar bepaalde personen.

De vier verschillende categorieën zorgen er samen voor dat jij als bezoeker een betere ervaring krijgt op de website die je bezoekt.